BoligAdvokatene
25 års erfaring innen bolig og eiendomsmegling.
juss_bygning_3_lowe.jpg

Om oss

Vår historie 

 
 

25 års erfaring 

BoligAdvokatene ble startet av Advokat Geir Dahlskås. Etter mer enn 25 år som praktiserende advokat, har Dahlskås opparbeidet seg en bred og solid erfaring. Han har lang og allsidig praksis fra både offentlig og privat virksomhet, med omfattende prosedyreerfaring.

BoligAdvokatene tilbyr profesjonell bistand til prisbevisste kunder, enten det gjelder bistand i klagesaker eller eiendomsmegling.

 

Få en vurdering

Ved å kontakte oss vil du få en grundig juridisk gjennomgang av din sak, og en videre vurdering av hvilke krav du som boligkjøper eller boligselger har.

KONTAKT

 
 
 

 
 

Advokat

Advokat Geir Dahlskås 

Født: 1954
Cand.jur. Universitet i Oslo 1982
Advokatbevilling 1989
Egen advokatpraksis 1992

Medlem av Den Norske Advokatforening

 

Erfaring

  • Juss-Buss
  • Forbrukerrådet
  • Advokat Samvirke- og Sparebank 1 Forsikring AS
  • Partner i DineAdvokater
  • Egen praksis i Oslo, med avdelingskontor på Notodden siden 2006. 

Arbeidsområder

• Spesialist innen bolig-/ fast eiendom og eiendomsmegling
• Lang erfaring innen forsikring- og erstatningsrett, arv/skifte, familie- og barnerett

 
 

 
 

advokatfullmektig

Advokatfullmektig Kim Erik Dahlskås

 

Erfaring

  • UIO: Master, Rettsvitenskap 2016
  • 2012 - 2016: Juridisk assistent BoligAdvokatene
  • 2017- : Advokatfullmektig BoligAdvokatene

Arbeidsområder

• Bolig-/fast eiendom