BoligAdvokatene
25 års erfaring innen bolig og eiendomsmegling.
AdobeStock_32486459.jpg

Klage på håndverkertjenester

Misfornøyd med håndverkeren?

 
 

Klage på håndverkertjenester

 
 

 

Norske husholdninger bruker mye penger på å pusse opp egen bolig. Med strenge byggtekniske krav fra offentlige myndigheter, er det naturlig å engasjere en håndverker til å utføre jobben og sikre et tilfredsstillende resultat.

 

 
 

Det kan imidlertid være tidkrevende å velge riktig håndverker, og til tross for at det er en fagmann som utfører arbeidet, kan det likevel oppstå uenigheter om kvaliteten, og ikke minst prisen for det arbeid som er utført. Samtidig er det mange som opplever at håndverkeren er betydelig forsinket i arbeidet, noe som kan føre til en ekstra belastning for den som har valgt å bruke både tid og penger på å pusse opp.

Hva er avtalt?

Dersom du ikke er fornøyd med resultatet av det utførte arbeidet, er utgangspunktet at du kan klage over det som ikke samsvarer med hva som er avtalt. Det er derfor viktig å ha en klar avtale med håndverkeren som tydelig fastslår hva som skal utføres. Ved et eventuelt misforhold mellom det som er avtalt og det som er utført, foreligger det i utgangspunktet en mangel som kan gi grunnlag for å klage på tjenesten.

Håndverkerens plikter

Når man engasjerer en håndverker kan man som forbruker forvente at arbeidet blir fagmessig utført, i samsvar med hva som anses som normal håndverksmessig standard. Dette innebærer videre at man kan forvente at håndverkeren under utførelsen av arbeidet veileder og samrår seg med de interesser man måtte ha som forbruker. Håndverkeren har en plikt til å fraråde deg å utføre arbeid dersom det er et misforhold mellom prisen og forventet resultat. Dette gjelder både før oppdraget påbegynnes og under utførelsen. Samtidig har håndverkeren en plikt til å opplyse om det er behov for å utføre tilleggsarbeid utover det som allerede er avtalt.

Klag innen rimelig tid

Dersom du ikke er fornøyd med hva som har blitt utført, er det viktig å klage så fort som mulig. Klages det for seint kan det medføre at du ikke kan gjøre kravet ditt gjeldende. Hovedregelen er at man må klage innen rimelig tid etter at mangelen ble eller burde blitt oppdaget. Det er således en fordel å sende en skriftlig klage slik at man kan dokumentere at man har klaget i tide. I tilfeller der mangelen først oppdages en stund etter at arbeidet er ferdig, gjelder det en absolutt reklamasjonsfrist på fem år.

Hva kan kreves?

I de tilfellene der det foreligger en mangel ved tjenesten kan man holde tilbake betalingen med så mye det vil koste å få mangelen utbedret. Håndverkeren har på sin side en rett og en plikt til å rette feilen, dersom dette kan skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg som forbruker. Rettingen skal forøvrig skje for håndverkerens regning.

Prisavslag kan kreves i de tilfellene der håndverkeren ikke kan rette mangelen. Prisavslaget settes i tilfelle til det det vil koste å få mangelen utbedret.

I enkelte tilfeller kan man kreve å heve avtalen, kravet er imidlertid at formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av mangelen.

I de tilfellene der det foreligger forsinkelse kan man også holde tilbake betalingen eller kreve mangelen rettet. Dersom mangelen eller forsinkelsen i tillegg har medført et økonomisk tap, kan man kreve tapet erstattet.  

 
Navn *
Navn

Kontakt oss dersom du trenger juridisk bistand