BoligAdvokatene
25 års erfaring innen bolig og eiendomsmegling.
Juss_bygning_3.jpg

Tjenester

Juridisk bistand i boligsaker

 

Våre tjenester


 

salg av bolig

BoligAdvokatene tilbyr eiendomsmegling til fast lavpris, så du får full kontroll og trygghet over sluttregningen. Du får blant annet fotografering, to visninger, prospekt, annonse og kontraktsoppgjør. 

LES MER

 

HUsleie

Antall husleietvister er stadig økende. Vi bistår deg enten du er leietaker eller utleier.

LES MER

AdobeStock_103111716.jpg

Selge bolig selv

Mange velger å selge boligen privat. I slike tilfeller er det viktig at man lar en en profesjonell aktør stå for utformingen av kjøpskontrakten, og den videre gjennomføringen av det økonomiske oppgjøret.

LES MER

 
AdobeStock_32486459.jpg

KLAGE PÅ HÅNDVERKERtjenester

Det kan være tidkrevende å velge riktig håndverker, og til tross for at det er en fagmann som utfører arbeidet, kan det likevel oppstå uenigheter om kvaliteten, og ikke minst prisen for det arbeid som er utført. 

LES MER

AdobeStock_90610384.jpg

feil og mangler ved boligkjøp

Det er svært mange boligkjøpere som oppdager at boligen de har kjøpt, er beheftet med feil eller mangler.  I en slik situasjon er det svært viktig å vite hvilke rettigheter du har som boligkjøper.

LES MER

 

dekning av advokatutgifter

Har du krav på rettshjelpforsikring? Mange er ikke klar over at de får dekket sine utgifter til rettshjelp gjennom sin ordinære forsikringsavtale.

LES MER